Schrijver BEP magazine

Schrijver BEP magazine

BEP magazine is een magazine dat gemaakt wordt door Marie Cecile en Tessa van StudioBont. Dit Nijmeegse duo van grafisch ontwerpers bracht in 2021 hun eerste zelfgemaakte magazine uit. Samen met een groot team van schrijvers en fotografen maakten zij hun droom waar. Het is een prachtig dik magazine geworden vol Nijmeegse vrouwen om trots op te zijn.

Artikel voor BEP #1 in 2021

Voor de eerste uitgave van BEP werd ik gevraagd Saïda Aoulad Baktit te interviewen en een artikel te schrijven over haar indrukwekkende verhaal. Ze kwam als klein kind uit Marokko naar Nederland, groeide op in Nijmegen. Ze leefde altijd in twee werelden: die van haar ouders, die een zeer traditionele Islamitische en Marokkaanse achtergrond hebben, en de Nederlandse “wereld” waar ze in terecht kwam. Haar jonge jaren waren niet erg gelukkig maar uiteindelijk heeft ze zichzelf weten te bevrijden uit een gewelddadig en beperkend huwelijk. Ze ging aan het werk als schoonmaakster en vond haar weg. Inmiddels is ze Islamitisch Geestelijk Verzorger bij het Radboud UMC en wordt ze door het hele land gevraagd als culturele vertaler tussen de Islamitische en Westerse communicatie rondom zorg en ziekte.

Column over inclusieve taal

Daarnaast vroegen Marie Cecile en Tessa mij een column over inclusieve taal te schrijven. Het magazine BEP heeft als missie om vrouwen uit Nijmegen in de spotlight te zetten en meer trots en bewondering te zaaien onderling. BEP tracht ook de diversiteit van de Nijmeegse vrouwen in beeld te brengen en daarbij is het belangrijk bewust om te gaan met taal. Ik schreef een luchtige en bewustmakende column over taalgebruik en de vraag “is dat wel normaal?”

Artikel voor BEP #2 in 2022

In 2022 verschijnt de tweede editie van BEP magazine en ook dit keer draag ik eraan bij als tekstschrijver. Voor de rubriek “tussen de mannen” interviewde ik drie vrouwen met een beroep dat vaak als “stoer” wordt bestempelt. Of er zijn veel aannames over de verhouding man-vrouw, of misschien wordt het beroep wel van oudsher echt alleen door mannen uitgevoerd. Ik interviewde een chauffeur van DAR (afvalinzameling in Nijmegen), een trajectbegeleider bij een Rijks Justitiële Jeugd Inrichting en een Cyber Security Expert. Over alle drie schreef ik een korte tekst die in het najaar van 2022 in het nieuwe magazine zal verschijnen.