Redactie: Trans* zorg Anders – Alternatieve visie op trans* zorg

Redactie: Trans* zorg Anders – Alternatieve visie op trans* zorg

Principle 17 strijdt voor goede trans*zorg op maat in Nederland. Dit collectief van activisten gaat te werk door onderzoek te doen naar ervaringen van trans*personen met de trans*zorg, via een enquête. Ze verstrekken informatie aan trans*mensen over hun rechten als zorgvragers; ze voeren gesprekken met aanbieders van trans*zorg, zoals de genderteams; en ze zijn in overleg met andere belangenorganisaties, zoals Transgender Netwerk Nederland, Patiëntenorganisatie Transvisie, Transvisie Zorg en anderen.

Redactie van urgent rapport over trans zorg

Het rapport “Trans* zorg Anders, een alternatieve visie op trans* zorg voor Nederland” werd op 18 september 2022 gepresenteerd. Voorzitter vreer verkerke overhandigde het eerste exemplaar aan een prominente vertegenwoordiger van de trans gemeenschap tijdens de demonstratie van Trans Zorg Nu in Nijmegen.

Voorafgaand aan de presentatie werd ik gevraagd het rapport te redigeren. Vreer en hun collega’s hebben ongelofelijk veel tijd en energie gestoken in dit uitgebreide rapport. Het was dus zaak dat het goed leesbaar was, in toegankelijk en correct taalgebruik. Het rapport “Trans* zorg Anders”, een alternatieve visie op trans zorg in Nederland, is in eerste instantie bedoeld voor de trans gemeenschap. Het biedt informatie over en argumenten voor goede trans zorg, zodat men met elkaar in gesprek kan gaan over hoe deze zorg zou moeten zijn. Principle 17 vindt het belangrijk dat er meer bewustzijn komt dat de trans zorg beter kan en dat we als gemeenschap daarom kunnen vragen.

Daarnaast gaat Principle 17 graag met belanghebbenden in gesprek, om samen verbetering van de Nederlandse trans zorg te bewerkstelligen.

Toegankelijke en effectieve taal

Naast het corrigeren van typfoutjes en het verduidelijken van onduidelijke zinnen was er ook behoefte aan advies voor bepaalde woordkeuzes. Principle 17 kiest er bijvoorbeeld voor om “trans* personen” met een asterisk te schrijven. Dit is een gebruik dat vanuit Spaanse, Latijns-Amerikaanse en Duitse activisten voortkomt, om aan te geven dat de trans zorg niet alleen strikt over transgender personen gaat, maar over iedereen die “genderbevestigende zorg” nodig heeft, ongeacht hun identiteit of expressie. Zelf gaf ik aan dat het leesteken het lezen wat bemoeilijkt. De Nederlandse lezer, niet bekend met dit gebruik, zal steeds zoeken naar een voetnoot die er niet is, omdat we die verwachten bij het zien van een asterisk. Ik heb daarom geadviseerd om in het begin van het rapport het volgende kadertje op te nemen:

Onder ‘trans* zorggebruikers’ wordt iedereen verstaan die te maken heeft met genderbevestigende zorg, ongeacht hun genderidentiteit of -expressie. Trans* zorg wordt in de rest van het document gespeld als “trans zorg” met deze brede definitie in gedachten.

Zo bevat het rapport taal die respectvol en correct is t.o.v. de doelgroep en de gemeenschap die het representeert. Tegelijkertijd  is het toegankelijk voor de lezer die minder bewust is van de internationale activistische transgender beweging.

Lees hier het rapport “Trans* zorg Anders”: