Inclusieve-taal-toetsing en workshop VINCI Energies

Inclusieve-taal-toetsing en workshop VINCI Energies

VINCI Energies was in het voorjaar van 2023 op zoek naar praktische hulp met inclusief taalgebruik. Binnen VINCI Energies Nederland zitten een behoorlijk aantal Marketing & Communicatie medewerkers die diverse business units ondersteunen. Tijdens een VINCI Energies Communicatiebijeenkomst is aan de MarCom-collega’s de mogelijkheid geboden om een contentstuk van eigen hand te kiezen en dit eens te laten toetsen op inclusief taalgebruik door een expert.

Het doel was daarbij vooral om de bewustwording te vergroten en om er iets van te leren.

Toetsing inclusief taalgebruik

In eerste instantie heb ik 16 ingezonden teksten van de verschillende communicatiemedewerkers geanalyseerd. Daarbij stelde ik de vragen “wie is de norm in deze tekst?” en “hoe toegankelijk is deze tekst?”. Het ging om diverse teksten, van vacatures tot nieuwsberichten en webteksten.

In een algemeen document heb ik mijn bevindingen en aanbevelingen verder toegelicht. Hierbij ging het er niet om dat ik personen of specifieke teksten aanwees als ‘goed’ of ‘fout’ maar liet zien wat het effect of de implicatie van bepaalde woordkeuzes kan zijn. Ik benadrukte wat er al goed gaat, en gaf aan welke mogelijkheden er zijn voor verbetering. Ik noem bronnen en/of links naar websites waar men meer achtergrondinformatie kan vinden over het specifieke onderwerp, zodat ze zich verder kunnen verdiepen.

Wat hierbij voor alle partijen van belang was, was dat mijn feedback en advies toegankelijk en begripvol was, en vooral relevant voor de praktijk van de medewerkers en hun doelgroep. Met effect. Eén van de reacties was “Wow, wat een eye-openers!”

Workshop inclusieve taal

Enkele maanden na de toetsing en het toesturen van het document met aanbevelingen ontstond de vraag naar een interactieve sessie. Hierin kon ik de adviezen die ik eerder heb gegeven, van context en verdere uitleg voorzien. Er konden vragen gesteld worden en we gingen met de 25 MarCom-medewerkers live aan de slag met de uitdagingen die zij in de praktijk tegenkomen. Gezien de uiteenlopende kennis en interessegebieden was het fijn een gezamenlijke basis te leggen en twijfels of weerstand open te bespreken. Ook hebben we besproken wat het belang is van een schrijfwijzer waar dit soort zaken in opgenomen worden. Daarbij kon ik mooi aansluiten bij de kernwaarden die VINCI Energies zelf al geformuleerd had.

Het doel ook hier was vooral bewustwording van het belang van inclusieve taal en het geven van praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.

Een grote ruimte met langs de rechterwand en achterwand een rij tafels met mensen erachter. Voorin de ruimte staat een tafel