Communicatie ondersteuning COC Nederland

Communicatie ondersteuning COC Nederland

In de maand juni van 2022 ondersteunde ik tijdelijk de communicatie-werkzaamheden van COC Nederland.

Social media en webredactie

De ondersteuning van de communicatie bestond voornamelijk uit het maken en posten van social media content. Hiermee droeg ik bij aan verschillende campagnes en algemene zichtbaarheid vanuit het COC en hun partners. Campagnes die op dat moment liepen waren o.a.:

  • Komt Een Mens Bij De Dokter – een reizende fototentoonstelling van Rutgers, COC en Women Inc. over de zoektocht naar passende zorg. “In de tentoonstelling zie en lees je verhalen uit de spreekkamer. Verhalen van mensen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames lang niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.” Om hier bekendheid aan te geven deelde ik namens COC Nederland verschillende foto’s uit de tentoonstelling. Ik omschreef het (verkorte) verhaal van de betreffende persoon en gaf een verwijzing naar de plek van de voorstelling op dat moment.
  • De 50ste sessie van de Mensenrechtenraad, waar de Verenigde Naties stemden over de vernieuwing van de Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity (IE SOGI). Bij deze campagne werkte COC Nederland samen met een internationaal team bestaande uit maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor LHBTIQ+ mensen. De communicatiematerialen werden aangeleverd in een gezamenlijke map. Het verlengen van het mandaat voor de IE SOGI was van groot belang om het werk van mensenrechtenactivisten en maatschappelijk werkers in de VN lidstaten voort te zetten en te ondersteunen vanuit de VN

Daarnaast zorgde ik dat belangrijke data voor de LHBTQI+ mensen onder de aandacht werden gebracht a.d.h.v. een lijst met key dates. Ook waren er regelmatig persberichten of nieuwsitems die relevant waren om te delen.

Media en tools

  • COC Nederland gebruikt LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter om zichtbaar te zijn voor een grote doelgroep;
  • Met Canva maakte ik afbeeldingen in de huisstijl van COC Nederland;
  • Met Agora Pulse werden social media posts ingepland;
  • Met Trello werkten we samen en hadden we overzicht van de taken die gedaan moesten worden. Zo was duidelijk wat nog een review nodig had en wat klaar was.
  • De website van COC Nederland is gemaakt met WordPress, ook hierin heb ik gewerkt om berichten aan te maken en wijzigingen op pagina’s door te voeren.